Psykoterapi mod depression og angst

Psykoterapi mod depression og angst

Vi kan alle opleve faser i livet, hvor vi kan få brug for terapeutisk hjælp. En psykoterapeut er en samtaleterapeut, der kan hjælpe med en lang række psykiske problemstillinger og give den hjælp, der kræves for at bevæge sig videre i livet. Der kan være mange grunde til, at man har behov for at opsøge en psykoterapeut – måske er der tale om depressions, stress, angst eller lavt selvværd. Psykoterapeutens arbejde finder sted igennem samtale, hvor de personlige problemstillinger afdækkes. Klienten vil i psykoterapien blive klogere på egne tanker og følelser, samt uhensigtsmæssige handlemønstre, og vedkommende vil få konkrete værktøjer, der kan hjælpe i hverdagen.

Psykoterapi rummer mange ting

Psykoterapi er et paraplybegreb for en lang række terapeutiske indgreb, som eksempelvis kognitiv terapi. Kognitiv terapi er en evidensbaseret behandlingsform, der er effektiv imod en lang række lidelser, herunder stress og depression. I kognitiv terapi arbejdes der med tanker, følelser og adfærd med henblik på at skabe positive forandringer i klientens liv. En anden intervention indenfor psykoterapien er mindfullness, hvis fokus er på bevidst nærvær. Mindfulness går hånd i hånd med den kognitive terapi, da denne også har fokus på at blive klogere på tanker og følelser.Her opleves tanker og følelser uden en vurdering af disse. Man opnår hermed en større forståelse for sine tankemønstre og reaktioner ved blot at observere og notere, hvad der foregår i nuet. En anden form for psykoterapi er hypnose og hypnoterapi, hvor der arbejdes med klientens ubevidste for at ændre på uhensigtsmæssige tanker og mønstre og dermed komme videre i livet. Hypnoterapien er i stand til at skabe varige forandringer i klientens liv, og den udgør en dybdegående måde at arbejde med det psykiske på. Man skaber en ny tilstand i det dybeste lag af sindet ved at arbejde med dette i en tilstand af trance, som er uforstyrret fra bevidste, kritiske tanker.